post

صحبت کردن با فرزند

صحبت کردن با فرزند

یکی از بهترین راه ها، برای این که فرزندان ما آرامش و قوت قلب پیدا کنند، صحبت کردن ما به عنوان پدر و مادر با فرزندانمان است.

متاسفانه الان برخی از پدرها و مادرها، زمان زیادی را در بیرون از منزل هستند و زمانی را هم که در منزل هستند، پای تلویزیون و یا تلفن نشسته اند، و زمانی را برای صحبت کردن با فرزندان نمی گذارند. بیشتر