post

چگونه سوژه برای تولید محتوا پیدا کنیم

چگونه سوژه برای تولید محتوا پیدا کنیم

سوژه برای تولید محتوا یافتن یکی از سخت ترین کارهایی است که برخی از استارت آپ هایی که در فضای وب فعالیت میکنند با آن درگیرند بخصوص که در راستای سئو ارگانیک که باید محتوایی با سوژه جالب داشته باشند .

پس سوژه برای تولید محتوا یک امر حیاتی است اما این مورد هم راه و روش خاص خود را دارد و اینکه سوژه برای تولید محتوا یعنی جهت دهی به بازاریابی کسب و کارتان. بیشتر

post

روشی برای افزایش خودباوری در خلاقیت

روشی برای افزایش خودباوری در خلاقیت

اگر یک دایره بسته بکشید و مورچه ای را در آن قرار دهید مورچه زمانی به خطوط دایره می رسد دور می زند و مسیر دیگری را برمی گزیند. مورچه هرگز از این دایره خارج نمی شود زیرا برای خودش محدودیت بوجود می آورد ولی اگر همین دایره را باز کنیم مورچه زمانی به جایی رسید که خطی را ندید از دایره بیرون می زند و یا به دنیای بزرگتر از دایره می گذرد.

این دنیایی است که می تواند ناشناخته ها را کشف کند و به رشد برسد. اما در آن دایره محدودیت های زیادی دارد و رشدی در کار نخواهد بود. بیشتر