post

انواع روزه و شرایط گرفتن روزه

انواع روزه و شرایط گرفتن روزه

شرایط واجب شدن روزه

۱- روزه دار باید مسلمان و عاقل و بالغ باشد، یعنی باید تا غروب آفتاب عقل و هوش را از دست نداده باشد به علت مستی یا غش یا بیهوشی موقت و …

۲- باید به سن بلوغ رسیده باشد (اما باید در سن ۷ تا ۱۰ سالگی روزه گرفتن به کودکان عادت داده شود.)

۳- باید هلال ماه را رؤیت کرده باشد یا ۳ نفر شهادت دیدن ماه را داده باشند. بیشتر